B&B Kastanjehof

Algemene voorwaarden Bed & Breakfast Kastanjehof

Welkom! 

Geniet van de rust en voel u thuis. Om het verblijf zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben wij een aantal algemene voorwaarden opgesteld.

Algemene voorwaarden
• Uw gastheer en gastvrouw zijn de heer R. Veenman en mevrouw A. Benning. De gastenkamers van de B&B zijn hun eigendom en wordt door beide beheerd hierna te noemen ‘beheerder’. De beheerder kan zich in voorkomende gevallen laten vervangen door een andere gastheer/vrouw of vertegenwoordiger.
• Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van Bed & Breakfast Kastanjehof te Spierdijk. Spierdijkerweg 120, 1641 LW te Spierdijk.
• De eigenaren van B&B Kastanjehof zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers. Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in B&B Kastanjehof zijn voor rekening van de gebruikers.
• Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van B&B Kastanjehof dienen door de gebruikers onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de beheerder.
• Gasten dienen instructies van de beheerder op te volgen.
• De beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B Kastanjehof ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
• De administratie van beheerder is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gebruikers het tegendeel kunnen bewijzen.
• Gasten van B&B Kastanjehof dienen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement.

Wij wensen u een aangenaam verblijf in onze Bed & Breakfast.